GDPR och Användarvillkor

GDPR

Vi registrerar inte personnummer eller företagens organisationsnummer. För annonsörer på allarum.se registerar vi företagsnamn, boendenamn fakturaadress, kontaktperson samt mailadress och telefonnummer. Detta görs för att tekniskt kunna förmedla kontakt via annons mellan boendegäst och boende. All registrering stannar hos oss och vi säljer inte eller förmedlar denna information vidare till tredje part.

När annonsören avslutar sitt abonnemang på allarum.se för vi ett register med enbart boendets namn, mailadress och kommuntillhörighet till ett eget internt register. Detta för att i första hand undvika framtida marknadsföring från oss till de kunder som inte längre önskar annonsera hos oss. All övrig information om boendet och person inklusive alla mailbokningar från respektive boendegäst till boendet raderas.

Användarvillkor

Du får skriva ut enskilda sidor från våra annonssidor men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information från vår webbsida utan föregående skriftligt tillstånd från allarum.se Allt material på webben skyddas av lagen om upphovsrätt och får därmed inte kopieras. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för annonserna. Om inte annat anges är allt material allarum.se exklusiva egendom.

allarum.se förmedlar endast annonsering mellan kund och boende. Vi lämnar ingen garanti för att uppgivna priser, texter eller bilder är korrekta utan detta ansvarar respektive boende för. Vid bokningar mellan kund och boende ansvara allarum,se endast för en fungerande teknisk kontakt mellan de bägge parterna. allarum.se är inte part i själva bokningen och har inget ansvar för felaktig information eller andra tvistigheter mellan kund och boende.

På grund av vår låga årsavgift återbetalas inte resterande annonsbelopp om annonsör under annonsåret säljer eller lägger ner sin verksamhet eller av annat skäl inte vill fullfölja sin annonstid. Vi på allarum.se kan ensidigt och självständigt utan motivering bestämma att avbryta ett abonnemang för annonsör. I sådant fall återbetalas kvarvarande summa av årsabonnemangsavgiften.